LUISTERAARS LUISTEREN NAAR ODRIE,
                                   ODRIE LUISTERT NAAR DE LUISTERAARS!
Odrie -  dat staat voor Omroep
Organisatie Ooststellingwerf -  is in de lucht sinds 16 december 1995.
Ooststellingwerf ligt centraal in het noorden van ons land, aan de Friese zijde van de grens met Drenthe.
              Locatie: Snellingerdijk 39, 8431 EJ, Oosterwolde.  Email: info@omroepodrie.nl


Klik op plaatje voor live-stream
 

Home
Radiogids
Organisatie
Muziek
Informatie
Sport
Vacatures
Links
Archief
Sponsors
Contact

Sponsors:
Jochem Wouda uitvaartverzorging 

Sponsors ook hier kan uw Logo staan.

 

 

 


LOKALE OMROEPEN CENTRAAL EN ODRIE GAAN PER 1 APRIL NAUW SAMENWERKEN

De lokale omroepen Radio Weststellingwerf Centraal en Odrie in Ooststellingwerf gaan nauw samenwerken. Beide omroepen blijven vooralsnog zelfstandig, maar per 1 april aanstaande zullen hun programma’s via beide zenders gezamenlijk worden uitgezonden. Mogelijk vloeit op langere termijn uit deze innige samenwerking een volledige fusie voort. De verregaande samenwerking is noodzakelijk geworden doordat de landelijke overheid minder lokale omroepen wil; momenteel zijn dat er nog 260. Het streven is om minder, maar grotere streekomroepen te vormen.

Twee jaar geleden vonden de eerste voorzichtige bestuurlijke besprekingen tussen Odrie en Centraal plaats. Aanvankelijk wilde de OLON (de overkoepelende Organisatie voor Lokale Omroepen in Nederland) in zuid-Friesland één streekomroep voor de gemeenten Heerenveen, Opsterland, Smallingerland en Oost- en Weststellingwerf. Vanaf het begin keerden Odrie en Centraal zich fel tegen deze plannen. Dat was de reden voor beide besturen om zelf het initiatief te nemen tot een vorm van vergaande samenwerking.

Een groot aantal (vrijwillige) medewerkers van beide omroepen waren donderdagavond in de MFA in Oldeberkoop bijeen voor het officiële startsein van de samenwerking. Centraal-voorzitter Jan Koopman herinnerde nog eens aan de snode plannen van de OLON om streekomroepen te creëren met minimaal 100.000 potentiële luisteraars. ‘Zulks kan misschien in de grote steden, maar op het Friese platteland werkt dat niet’, aldus Koopman. Daarop zijn Odrie en Centraal gaan nadenken over mogelijke samenwerking, alsmede over de vraag hoe beide omroepen daar voordeel van zouden kunnen hebben. Stukje bij beetje zijn we naar elkaar toegegroeid’, aldus Koopman.

Zijn collega Arie den Blanken van Odrie wees er nog eens met nadruk op dat samenwerking een noodzaak is. ‘We worden er beide beter van. We kunnen elkaar versterken’, stelde Den Blanken, die er aan toevoegde dat Centraal en Odrie samen nog lang geen volwaardige streekomroep vormen. ‘Maar misschien worden we in de toekomst er wel toe gedwongen om één omroep te worden. Want afzonderlijk verdergaan is op den duur geen optie.’

Bestuurlijk, programmatisch en technisch zijn de plannen nu zo ver gevorderd dat per 1 april gezamenlijk kan worden uitgezonden. Beide omroepen draaien puur op vrijwilligers. Tijdens de gezamenlijke medewerkerbijeenkomst in Oldeberkoop werd met een ferme handdruk van beide voorzitters de start van de samenwerking bezegeld.


 LET OP! LET OP! LET OP! LET OP! LET OP! LET OP! LET OP! LET OP!

NOG EVEN, DAN IS HET ZOVER!!!!!!!!!!!


Odrie organiseert zaterdag 16 maart a.s. in het kader van de Provinciale Verkiezingen van 20 maart een verkiezingsdebat van 11.00 tot 13.00 uur in het Gemeentehuis ´t Oost 11 in Oosterwolde.

Naast zeven Provinciale lijsttrekkers van CDA, Chisten Unie, D66, PvdA, SP, Natuurlijk Fryslân en Provinciaal Belang Fryslân zijn er ook de gemeentelijke politici van CDA, Christen Unie, Wij Lokaal, Ooststellingwerfs Belang, D66, PvdA, VVD en Groen Links aanwezig.

Publiek is welkom en kan aan de discussie deelnemen.

Gespreksleiders zijn Hendrik Betten en Jan-Berend van Elp.

Belangrijkste gespreksthema is:

“WAT HEBBEN PROVINCIALE STATEN DE STELLINGWERVERS TE BIEDEN”.

Verder komen natuurlijk veel actuele onderwerpen aan de orde.

De uitzendingen zijn natuurlijk te volgen via etherfrequentie 106.9 FM en Kabelfrequentie 104.1 FM of via de stream op de website van Odrie: www.omroepodrie.nl.

Ook zal dit programma te horen zijn via Radio Weststellingwerf Centraal etherfrequentie 107.4 FM voor Noordwolde en omgeving en op 105.0 FM in Wolvega en omgeving. Op kabel via 104.1 FM. Zie verdere stream gegevens op www.radiocentraal.com.

TOT ZATERDAG!!


Gezellige piratenavond in Appelscha

Het zendpiratenteam, dat elke zaterdagavond bij de lokale omroep Odrie het drie uur durende programma “Terug in de ether” maakt, organiseert op zaterdag 30 maart aanstaande een gezellige piratenavond in de Lindehoeve in Appelscha. Optredende artiesten die avond zijn: Orkest Unique, Folkert en Melanie, Wiebbo en Annamarie en André Kooistra.
De opbrengst van de muziekavond komt ten goede van het woonzorgcentrum Stellinghaven ZuidOostZorg in Oosterwolde.
Kaarten à € 5,00 zijn in de voorverkoop te verkrijgen bij Woltinge aan de van Emstweg in Appelscha en bij de Primera, Trambaanplein in Oosterwolde. Ook tijdens de live-uitzendingen op de zaterdagavond in studio De Miente in Oosterwolde kunnen kaarten gekocht worden. Dat is gelijk een mooie gelegenheid het “team” aan het werk te zien.

Op zaterdag 30 maart worden de kaarten aan de zaal verkocht voor €7,50. De piratenavond begint om 19.30 uur.

In de jaren zeventig-tachtig van de vorige eeuw was Ooststellingwerf het bolwerk van zendpiraten. Vijf daarvan draaien iedere zaterdagavond vanuit de bovenstudio van Odrie de lekker in het gehoor liggende muziek en is in een paar jaar tijd een heel goed beluisterd programma. “Een echte piraat draait vanaf de plaat met Nederlandstalige muziek uit de jaren 60 topt 80 van de vorige eeuw” laten de medewerkers va dit programma weten. Zij hebben bij de lokale omroep Odrie de mogelijkheid gekregen de muziek de ether in te sturen.


Rechtstreeks vanuit de Lindehoeve Appelscha

Zaterdagavond 30 maart organiseert het piratenteam van het programma Terug in de Ether een Piratenfeest in de Lindehoeve in Appelscha. Artiesten die er komen zijn… orkest Unique, Folkert en Melanie, Wibo en Annemarie, en Andre Kooistra.
Radio Odrie zendt dit Piraten feest LIVE uit voor de mensen die niet kunnen komen.
Aan dit feest is ook een goed doel gekoppeld. De opbrengst gaat naar de Zuid Oost Zorg In Oosterwolde en Appelscha voor een scootmobiel. Een aantal sponsoren hebben al een donatie gedaan. Op de avond van het feest kan natuurlijk ook nog worden gedoneerd en er zijn nog een aantal acties.
Toegangsbewijzen zijn te koop bij Primera in Oosterwolde en bij groentewinkel Woltinge in Appelscha en natuurlijk bij het Piraten team van radio Odrie. Voor meer info luister naar Terug in de Ether, elke zaterdagavond van 19.00 tot 22.00uur met Geert van der Heide, Arie Meijerhof, Jenny de Jong en Jan Tingen
U bent welkom 30 maart in de Lindehoeve in Appelscha vanaf 19.30 uur.


Vacatures

                Secretaris van het bestuur.
Nadere informatie over de functie van secretaris van het bestuur van de omroep.
Je maakt volwaardig deel uit van het bestuur, dat bestaat uit 6 personen. Er wordt gemiddeld 1 keer per maand vergaderd. De taak van de secretaris bestaat in nauw overleg met de andere leden van het bestuur, maar vooral met de voorzitter o.a. uit:
 Het opstellen van de agenda en de uitnodiging voor de bestuursvergadering
 Het notuleren tijdens de bestuursvergaderingen
 Het bijhouden van de actielijst en de nakoming van de actiepunten.
 Verzorgen van eventuele correspondentie (schriftelijk en email), voortvloeiend uit de bestuursvergadering.
 Deze functie is op vrijwillige basis, evenals alle medewerkers bij Odrie
Ben je geïnteresseerd in (één van) deze functies, stuur dan een email naar
info@omroepodrie.nl t.a.v. het bestuur, of neem contact op met de voorzitter
Arie den Blanken, tel. 06-51 58 20 74.


Luisteren met Windows 10

Met Firefox :
1 klik gele blokje
2 op vraag  openen met:
3 kies Windows media speler
Met Chrome :
1 klik gele blokje
2 het bestand live.m3u wordt naar pc gedownload (download map)
3 open het bestand met Windows media speler
 
Met Microsoft Edge:
1 klik gele blokje
2 op vraag wat wilt u doen met live.m3u?
3 opslaan
4 downloaden voltooid
5 map openen (download map)
6 open het bestand met Windows media speler